Select your language

Islamsk kalender er en månekalender. Den består av 12 måneder som baseres på månens bevegelse. En måned regnes fra nymåne til nymåne og har 29 eller 30 dager. Alle måneder kan ha 29 eller 30 dager, avhengig av månefasene. Omtrent fem av årets måneder vil ha 29 dager, og de resterende har 30.

Hijri-kalenderen har en syv-dagers uke, og som i den jødiske kalenderen regnes dagen fra solnedgang til solnedgang. Det islamske måneåret har 354 dager, 8 timer og 4,8 minutter fordelt på tolv måneder. Slik blir måneåret kortere enn solåret, og hvert år forskyves måneåret ti eller elleve dager bakover i forhold til den gregorianske solkalenderen. De religiøse høytidene kommer derfor alltid ti eller elleve dager før fjorårets feiring.

Kalenderen baseres på Koranen, og observasjon er en hellig plikt for muslimer.

Hver måned starter når nymånen er observert av et menneskelig øye. Selv om nymåne kan beregnes svært nøyaktig, er det likevel vanskelig å fastsette når den kan observeres, og altså når en ny måned starter. Det avhenger av værforhold, atmosfæriske forhold og observatørens ståsted.

Noen muslimer baserer seg på lokale observasjoner, andre på observasjoner gjort av myndigheter i islamske land. Begge deler er gyldig islamsk praksis, og dette kan medføre forskjellig startdato for samme måned i forskjellige områder.

Hirji-kalenderen er offisiell kalender i araberlandene, særlig i Saudi-Arabia. Men Saudi-Arabia baserer seg heller ikke på en reell observasjon av månen, men på en astronomisk kalkulert måne.

Noen muslimske land bruker den gregorianske kalenderen i sivile sammenhenger, og islamsk kalender i religiøse sammenhenger.

Månedene i den islamske kalenderen er:

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi' al-awwal (Rabi' I)
 4. Rabi' al-thani (Rabi' II)
 5. Jumada al-awwal (Jumada I)
 6. Jumada al-thani (Jumada II)
 7. Rajab
 8. Sha'ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhu al-Qi'dah
 12. Dhu al-Hijjah

Afghanistan bruker iransk kalender, altså ikke den vanlige islamske kalenderen!

Den iranske kalenderen er også kjent som den persiske kalenderen eller jalalikalenderen, og perserne var en av de første kulturene som tok i bruk en solkalender. Denne kalenderen brukes i Iran og Afghanistan, og den er basert på observasjoner. Den iranske kalenderen er mer presis enn den gregorianske kalenderen.

Året starter ved vårjevndøgn i Teheran og Kabul, altså ved 52,5° øst. Den iranske loven om kalender sier at man bruker den islamske æra med start i 622 og at første vårdag er årets første dag. Afghanistan vedtok denne loven i 1957. De har samme antall dager i året og månedene, men forskjellige navn.

Noen hjelpemidler:

Islam.no

Islamsk Råd, Norge

Hirji - Gregorian Converter

Iranian Calendar Converter

Islamic Finder

Opphavsrett © 2021 Koordinatoren.
På nett siden 17. november 1998.