Select your language

211110 fosen01

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Anlegget i Roan har 71 turbiner, og var landets største inntil vindkraftverket i Storheia ble ferdigstilt. Der er 80 vindturbiner reist, til stor frustrasjon for reineiere.

 

Ødela mulighetene for reindrift

Reineiere har gått til sak fordi de mener vindkraftutbyggingen har vært i strid mot urfolks rettigheter.

De mener selv at de har blitt fratatt historiske vinterbeiteområder, og har vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

I dommen legger Høyesterett vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

Vindkraftutbyggingen ødela dermed samers muligheter for å ha reindrift i områdene.

Les mer hos NRK

Opphavsrett © 2021 Koordinatoren.
På nett siden 17. november 1998.