Daily Mirror 19. november 1910

Suffragettene var forkjempere for kvinners stemmerett i Storbritannia.

Black Friday, "Den svarte fredagen", var den 18. november 1910, da suffragetter demonstrerte utenfor Underhuset i London. Bakgrunnen for demonstrasjonen var at statsminister Herbert Asquiths liberale regjering hadde gått tilbake på løftet om å innføre en lov som ville gitt noen kvinner stemmerett. Lovforslaget omfattet bare omlag en million kvinner, hovedsaklig velstående eiendombesittere, men det ble ansett som et kompromiss.

Til tross for at lovforslaget ikke var ferdig behandlet, ble det avvist og det ble utskrevet nyvalg. Etter flere tiår med kampanjer, ble suffragettene rasende av å bli nektet selv denne kompromissløsningen.

En delegasjon av 300 medlemmer av "Women's Social and Political Union" (WSPU) marsjerte mot Parliamentet. Statsminister Asquith nektet å møte dem. Istedet ble de angrepet av politiet og de ble utsatt for en seks timer lang mishandling. Kvinner ble banket opp, kastet i bakken, sparket og fikk ansiktene skrubbet mot gjerdet, – fullt synlig fra Underhuset. Politiets fremferd var usedvanlig brutal. Det ble også rapportert om seksuelle overgrep og mishandling. Minst to kvinner døde av skadene de ble påført og 115 kvinner ble arrestert.

 

MaryClarke statueMary Clarke, som hadde blitt hardt mishandlet av politiet, ble arrestert for steinkasting noen dager senere og dømt til å sone 1 måned i kvinnefengslet "HM Prison Holloway". Der sultestreiket hun og ble tvangsmatet. Hun ble løslatt den 23. desember 1910, men døde to dager senere i sin brors hjem. Hun er senere blitt kalt "sakens første martyr" og er blitt stående som et symbol for kvinners kamp for deltakelse i samfunnet.

Hendelsene på Black Friday ble en politisk skandale da pressen publiserte fotografier av politiet som angrep ubevæpnede kvinnelige demonstranter. Politiets handemåte ble sterkt kritisert og det ble reist krav om etterforskning. Intervjuer og rapporter fra hendelsen kan leses i det britiske nasjonalarkivet. Dette var den første gangen suffragettenes protester ble møtt med fysisk vold.

 


Storbritannia fikk stemmerett for kvinner først i 1928. I Norge ble det innført allmenn stemmerettfor kvinner på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved stortingsvalg i 1913. Norge var blant de første landene i verden til å innføre allmenn stemmerett for kvinner, etter New Zealand (1893) og Finland (1906).

Kontakt oss:

© Koordinatoren. Online since Nov. 17. 1998.