Utskrift
Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for norske havområder.

Regjeringen skal som melding til Stortinget i 2020 legge fram en revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, samt oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.

Les mer hos Miljødirektoratet

Last ned pdfpublikasjonen21.31 MB

Kategori: Bakgrunnsinformasjon miljø