Sommarøy, oktober 2019Sommarøy, oktober 2019. Utsikt mot Kvaløya og turbinene til Nordlys Vind. Foto: Liv Wenger

 

Utenlandske selskap eier over 60 prosent av vindkrafta i Norge. Andelen kommer til å stige, viser nye tall. – Det er en galskap i dette systemet, mener vindkraftmotstander.

I Nordland er arbeidet med et av Norges største vindkraftanlegg i gang. På Øyfjellet i Vefsn skal 72 turbiner ruve i terrenget.

Strømmen herfra tilsvarer det årlige forbruket til rundt 65.000 norske husstander. Anlegget eies av et tysk investeringsselskap.

Her går lastebiler og gravemaskiner i kontinuerlig trafikk. Det borres. Salver går av. Fjellområdet er i ferd med å endres for alltid.

Les mer hos NRK

Olje- og energiministeren har invitert KS og kommunesektoren til å gi innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft. KS mener de samme arealavklaringene må legges til grunn for utbygging av vindkraftindustri som gjelder for andre arealkrevende tiltak.

Vi viser til invitasjon om å gi innspill til Olje- og energiminister Tina Bru om konsesjonsbehandlingen av vindkraft. KS' synspunkt oppsummeres slik: Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser gir store utfordringer knyttet til demokrati, tillit og legitimitet for beslutninger. Derfor mener KS at arealavklaringer i kommuneplanen igjen må legges grunn for konsesjoner til vindkraftindustri - som for andre sammenlignbare arealkrevende tiltak.

DEBATT: – Dette handler om store penger for de få. Og om enorme inngrep og store konsekvenser for natur og miljø som ikke tas med i regnskapet, skriver Naturvernforbundet i Rana og omegn.

«Grønn» energi fra vindkraft - til hvilken pris?
I et av verdens mest forurensede områder utvinnes sjeldne metaller som er essensielt i produksjon av vindturbiner.

Flere av metallene brukes i all mulig avansert teknologi, blant annet i magneter som anvendes i smarttelefoner, tv-skjermer, kameralinser, våpensystemer – og altså i såkalt «grønn» teknologi som vindturbiner og elbiler. Kina står for 95 prosent av verdens produksjon av de sjeldne metallene neodymium og dysprosim som begge brukes i produksjonen av selve vindturbinene.

Fra midten av 1800-tallet forsøkte norske myndigheter å avvikle samisk kultur gjennom den såkalte fornorskingspolitikken. Fra 1968-1982 hadde vi Alta-utbyggingen, som endte med at samiske interesser måtte vike for majoritetsbefolkningens krav. Nå på 2000-tallet legger norske myndigheter til rette for rasering av det ene reinbeitedistriktet etter det andre, gjennom totalt unødvendig vindkraftutbygging. Viktige reinbeiteområder på Fosen er allerede ødelagt. Nå står Vefsn for tur.

For Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, som har om lag 2.200 rein i sin vårflokk, er Øyfjellet i Vefsn et viktig område. En vindkraftutbygging her vil være svært ødeleggende, noe både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har blitt grundig informert om. «Godkjenningen [fra NVE 18.12.19] betyr at området er tapt for alltid», mener lederen for Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto. Balto stiller seg kritisk til at vi i Norge har et system «som gjør det mulig å sette i gang med slike enorme prosjekter uten at man må ta hensyn til reindriftsnæringa som har vært der i alle tider». Balto mener prosjektet kunne vært stanset, om bare den politiske viljen hadde vært der (NRK Nordland, 25.12.19). Sametingspresident Aili Keskitalo bruker begrepet “grønn kolonisering” om vindkraftutbyggingen.

Les mer i tb.no

Kopirett © 2020 Koordinatoren. Alle rettigheter reservert.
På nett siden 17. november 1998. Ansvarlig: Liv Wenger