Utskrift

Vårt stolteste øyeblikk

Det er mange å ta av. Klart det er vakkert når vanlige folk går sammen, stiller seg ved siden av hverandre, «jeg skal forsvare deg og ditt område, vi skal forsvare hverandre, vi får sterkere stemme når vi roper i kor, vi hjelper hverandre og liker hverandre».

Men det er noe helt eget når det norske folkegruppen stiller seg ved siden av den samiske. Når innbyggere fra sør til nord bidrar med egne penger for at en spleis på 500 000 kroner skal bli fylt opp på under en uke.

Fordi det haster sånn å redde Vesterfjella, der Øyfjellet bare er ett av flere fjell, men hvor vindkraftprosjektet til svenske Eolus heter Øyfjellet, sånn at det skal høres lite ut. Det er ikke et fjell, det er en fjellkjede. Det er ikke lite, det er det største vindkraftprosjektet i Norge, 55 km2. Og det går midt i flytteleia for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke.

Energimyndighetene trodde sikkert at nordmenn og -kvinner flest ikke ville bry seg? Så feil kan man ta, når man har mistet kontakten med sine egne innbyggere. Når man bruker tiden sin til å snakke med folk med betalt sveis. Når rusen fra flotte fester og påkostede seminarer går en til hodet.

Vi bryr oss. Enormt. Vi i Motvind Norge har forpliktet oss til å ta den økonomiske risikoen ved en begjæring om midlertidig forføyning for Øyfjellet. Det gjør vi, vel vitende om at en lignende begjæring kostet oss 1,3 millioner kroner på Vardafjell. Vi er ikke så redde for pengene, som vi er for maktovergrepet som utspiller seg. Folk åpner lommeboken og hjertene, på ekte.

For vi vil bare ikke bo i et land der statsmakten tar samisk land der reindrifta har drevet på tradisjonelt vis i århundrer, der historien og evigheten runger i fjellene, og gir det til et svensk selskap som har eksistert siden 1990. Vi liker ikke forretningsideen om å ta samisk land eller norsk land eller noe som helst land, og selge det videre for penger. Vi nekter.

Så nå går vi sammen. Og stopper det.

Eivind Salen
Styreleder Motvind Norge

Les saken

Kategori: Vindindustri